A Werner és Társa Bt. 1994 óta végzi ezen és ehhez közelálló tevékenységeket. Kollégáink gyorsan és szakszerűen végzik az előírt 8 éves intervallumonkénti vízóracserét és hitelesítést, a munkájuk során ellenőrzik a vízóra műszakilag helyes beszerelését és az ezt igazoló záróelem (PLOMBA, VIPAK gyűrű) felszerelését is azonnal elvégzik, így külön Fővárosi Vízművek Zrt műszaki üzembe helyezésére már nincs szükség.

Az 1991. évi XLV. számú mérésügyi törvény szerint a vízórák a kötelező hitelesítésű mérőeszközök körébe tartoznak, forgalomba kerülésük előtti első, kötelező hitelesítésüket a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) – korábban Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) – végzi el. Az MKEH a hitelesítési eljárás során a mérőt tanúsító jellel látja el, amely tartalmazza a hitelesítés évét. A mellékvízmérők hitelességi ideje a 247/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet értelmében 8 év, ezért azokat a hitelesítés évétől számított nyolcadik évben cserélni, vagy újrahitelesíteni kell.

Az 58/2013 (II.27.) számú kormányrendelet értelmében az ingatlanon belüli mellékvízmérő jellemzően a fogyasztó tulajdonát képezi, ezért annak hitelesítéséről, cseréjéről a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.

A Díjbeszedő Holding Zrt. és a Fővárosi Vízművek Zrt. a helyszínen kitöltött, általunk leadott LAKOSSÁGI MELLÉKSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS dokumentum alapján tudja az új hiteles mellékmérőket (VÍZÓRÁKAT) felvezetni a számlázási rendszerbe. A fenti dokumentumot a bekötési főmérő szerinti vízdíjfizetőnek (társasházaknál jellemzően a közösképviselőnek) alá kell írnia és a megrendelőnek vissza kell juttatnia a Werner és Társa Bt. címére.