Amennyiben a Fővárosi Vízművek Zrt szerződött partnerével – például társaságunkkal – végezteti a munkát, a cserét követően ők kötelesek lejelenteni azt a Fővárosi Vízművek Zrt és a Díjbeszedő Zrt felé.